știri

Campania de împăduriri 2015

Tornator a finalizat cu succes campania de împăduriri din primăvara 2015. În total, împreună cu colaboratorii noștri (ocoale silvice și firme specializate în împăduriri și lucrări silvice), am împădurit peste 30 de hectare, însumând peste 120.000 de puieți de diferite specii. Au fost folosite, cu precădere, specii precum Molid, Larice, Brad sau Paltin de munte.

Pentru diferitele stadii ale împăduririlor (planificare, măsuratori, organizare, recepția lucrărilor etc.) a fost utilizată cu succes aplicația TornaApps (atât versiunea desktop, cât și aplicația TornaMobile pentru smartphone).

Toate plantațiile au avut un procent de reușită de peste 90 %, acolo unde au fost înregistrate mici pierderi, urmând să revenim cu refaceri și completări în toamna acestui an.

Back